Vergoeding
Mijn behandelingen worden vaak geheel of gedeeltelijk door uw zorgverzekeraar vergoed wanneer u een aanvullende verzekering heeft.

Het is verstandig eerst hiernaar te informeren bij uw zorgverzekeraar. Bespreek ook voorafgaande aan de behandeling wat de kosten zijn die aan de behandeling verbonden zijn. Dit is vaak afhankelijk van de aard van de behandeling en de behandelingsduur. Dit voorkomt problemen achteraf.

Vergoeding zorgverzekeraar
De zorgverzekeraars bepalen in hun aanvullende verzekerings pakketten de vergoeding voor aanvullende kosten van de mondzorg. Sommige verzekeraars vergoeden een percentage van de code tot een bepaald bedrag. Anderen vergoeden een maximum tarief. Dit kan betekenen dat u een klein deel moet bijbetalen.

Door deze verandering zal ik niet meer rechtstreeks de nota bij uw zorgverzekeraar indienen. Door de verschillen in prijzen en vergoedingen van zorgverzekeraars en de verschillende soorten contracten/bepalingen die zij aanbieden kost het mij te veel tijd om de administratieve afhandeling iedere maand goed te laten verlopen. Tijd die ik liever aan u wil besteden.

Uitzondering hierop is de UVIT groep (Unive-VGZ-IZA-Trias) en CZ-groep waar ik wel mijn eigen tarieven rechtstreeks kan declareren.

 
Home
Login