De mondhygiënist
Een mondhygiënist is een op Hbo-niveau opgeleide paramedicus, werkzaam binnen de mondzorg. Het beroep van mondhygiënist is geregeld in de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG). Deze wet BIG is in 1997 in werking getreden. De Wet BIG is een kwaliteitswet en heeft tot doel de kwaliteit van de beroepsuitoefening te bevorderen en te bewaken. De wet beschermt tevens de patiënt tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen door beroepsbeoefenaars.

 

Wat doet de mondhygiënist?
De taken die de mondhygiënist uitvoert zijn in eerste instantie gericht op de preventie: het voorkomen van cariës (gaatjes in tanden en kiezen) en tandvleesaandoeningen. Daarnaast voert de mondhygiënist ook curatieve taken uit (= gericht op genezing), zoals het behandelen van tandvleesaandoeningen.
Voorbeelden van werkzaamheden van de mondhygiënist zijn:

 • het uitvoeren van een mondonderzoek;
 • het geven van uitgebreide voorlichting over het ontstaan van cariës, tandvleesaandoeningen en het effect van voedingsgewoonten op het gebit;
 • het geven van uitgebreide voorlichting over gebitsverzorging;
 • het uitvoeren van een volledige gebitsreiniging, waarbij plaque, tandsteen en aanslag worden verwijderd;
 • het uitvoeren van preventieve behandelingen waaronder het aanbrengen van gebitsbeschermende middelen (bijv. fluoride);
 • het aanbrengen van een ‘laklaag’ op (pas doorgebroken) tanden en/of kiezen (het sealen);
 • het polijsten van vullingen.

Daarnaast is in de Wet BIG geregeld dat de mondhygiënist, mits bekwaam en bevoegd, in opdracht van de tandarts, anesthesie (verdoving) mag geven.

Wanneer gaat u naar de mondhygiënist?
Uiteraard is het verstandig om zo jong mogelijk naar een mondhygiënist te gaan. Maar in ieder geval als:

 • het tandvlees bloedt bij het poetsen;
 • tanden of kiezen los gaan staan;
 • het tandvlees rood en gezwollen is en niet meer strak om de tanden of kiezen sluit;
 • het tandvlees terugtrekt;
 • er regelmatig gaatjes ontstaan;

 

 
Home
Login