Eerste bezoek
Voor het eerste bezoek zijn de volgende zaken belangrijk:
De volledig ingevulde gezondheidsvragenlijst. Uw gezondheidstoestand en eventueel medicijngebruik is van belang voor mijn behandeling. Ik verzoek u daarom de lijst naar waarheid in te vullen. De gegevens zullen vertrouwelijk worden gebruikt. Uw verzekeringsgegevens (verzekeringsmaatschappij en verzekerdenummer).

Wilt u het gezondheidsformulier nu invullen en mailen?

Wilt u het gezondheidsformulier uitprinten en ingevuld meenemen?

Huisregels
Graag vraag ik even uw aandacht voor het volgende:

  • Bij een gemaakte afspraak reserveer ik speciaal tijd voor u; ik verzoek u dan ook op tijd op uw afspraak te komen.
  • Verhindering dient u minimaal 24 uur van tevoren bij mij kenbaar te maken, zodat ik nog in de gelegenheid ben iemand anders in te plannen op dit tijdstip. Dit kan mondeling, schriftelijk of via een bericht op het antwoordapparaat. Zo voorkomt u dat ik de kosten alsnog bij u in rekening moeten brengen.
  • Ik streef ernaar de mondgezondheid van mijn patiënten op niveau te krijgen en te houden. Uw medewerking en motivatie zijn daarbij van essentieel belang!
  • Wijzigingen in uw persoonsgegevens (naam,adres,telefoonnummer en E-mailadres), wijzigingen van verzekeringsmaatschappij of polis en wijziging in gezondheid (met name medicijngebruik) dient u ten allen tijde aan mij door te geven.
 
Home
Login